Kosten


  Jaarbeloning 2-p huishouden*
Familiecurator € 1.106,00 € 1598,00
Famieliebewindvoerder € 614,00 € 737,00
Familiementor € 614,00 € 1.106,00
Combi curator+bewindvoerder   € 1229,00
Combi curator + mentor   € 1598,00
Bestaande tarieven bevatten geen BTW
Professioneel bewindvoerder (voor 1 persoon) Jaarbeloning maand uur  
Standaard beloning (17 uur) € 1153,00 € 96,08 € 67,80
Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5 uur)* € 1492,00 € 124,33 € 67,80
Aanvangswerkzaamheden € 543,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 407,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 339,00 
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 508,00
Opmaken eindrekening & verantwoording € 204,00
Bestaande tarieven bevatten geen BTW
Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden*) Jaarbeloning maand uur  
Beide standaard (60% van 17+17 uur) € 1384,00 € 115,33 € 67,80
Standaard + schulden (60% van 17+22 uur)* € 1587,00 € 132,25 € 67,80
Schulden + schulden (60% van 22+22 uur) € 1.790,00 € 149,17 € 67,80
Aanvangswerkzaamheden € 651,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 488,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 339,00
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 508,00
Opmaken eindrekening & verantwoording € 245,00
Bestaande tarieven bevatten geen BTW
Combinatie professioneel curator/bewindvoerder (2-p huishouden*) Jaarbeloning maand uur  
Standaard curatele + standaard bewind € 2.306,00 € 192,17 € 67,80
Standaard curatele + schuldenbewind* € 2.510,00 € 209,17 € 67,80
Schulden curatele + standaard bewind € 2.476,00 € 206,33 € 67,80
Schulden curatele + schuldenbewind* € 2.679,00 € 233,25 € 67,80
Aanvangswerkzaamheden € 1.085,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 1004,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 339,00
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 508,00
Opmaken eindrekening & verantwoording € 245,00
Bestaande tarieven bevatten geen BTW
* van een 2-persoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
* Een bewindvoerder die in 2014 een beloning heeft ontvangen op basis van het tarief behandeling schulden uit de LOVCK-aanbevelingen, maakt in 2015 geen aanspraak op de jaarbeloning voor een bewind met problematische schulden. (overgangsregeling)
* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.

Aangesloten bij:

logo groot