Kosten


 Jaarbeloning2-p huishouden*
Familiecurator € 1.106,00 € 1598,00
Famieliebewindvoerder € 614,00 € 737,00
Familiementor € 614,00 € 1.106,00
Combi curator+bewindvoerder   € 1229,00
Combi curator + mentor   € 1598,00
Bestaande tarieven bevatten geen BTW
Professioneel curator of combinatie bewindvoerder + mentor (voor 1 persoon)Jaarbeloningmaanduur 
Standaard beloning (90% van 17+17 uur) € 2.037,00 € 169,75 € 66,50
Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5 uur)* € 1464,00 € 122,00 € 66.50
Aanvangswerkzaamheden € 533,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 399,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 333,00 
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 499,00
Opmaken eindrekening & verantwoording € 200,00
Bestaande tarieven bevatten geen BTW
Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden*)Jaarbeloningmaanduur 
Beide standaard (60% van 17+17 uur) € 1358,00 € 113,17 € 66,50
Standaard + schulden (60% van 17+22 uur)* € 1558,00 € 129,83 € 66,50
Schulden + schulden (60% van 22+22 uur) € 1.757,00 € 146,42 € 66,50
Aanvangswerkzaamheden € 639,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 479,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 333,00
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 499,00
Opmaken eindrekening & verantwoording € 240,00
Bestaande tarieven bevatten geen BTW
Professioneel curator of combinatie bewindvoerder & mentor (voor 1 persoon)Jaarbeloningmaanduur 
Standaard beloning (90% van 17 + 17 uur)* € 2037,00 € 169,75 € 66,50
Beloning in een bewind met problematische schulden (90% van 17 + 22 uur)* € 2336,00 € 194,67 € 66,50
Aanvangswerkzaamheden € 959,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 839,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 333,00
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 499,00
Opmaken eindrekening & verantwoording € 200,00
Bestaande tarieven bevatten geen BTW
Combinatie professioneel curator/bewindvoerder (2-p huishouden*)Jaarbeloningmaanduur 
Standaard curatele + standaard bewind € 2.263,00 € 188,58 € 66,50
Standaard curatele + schuldenbewind* € 2.463,00 € 205,25 € 66,50
Schulden curatele + standaard bewind € 2.430,00 € 202,50 € 66,50
Schulden curatele + schuldenbewind* € 2.629,00 € 219,08 € 66,50
Aanvangswerkzaamheden € 1.065,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 999,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 333,00
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 499,00
Opmaken eindrekening & verantwoording € 240,00
Bestaande tarieven bevatten geen BTW
* van een 2-persoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
* Een bewindvoerder die in 2014 een beloning heeft ontvangen op basis van het tarief behandeling schulden uit de LOVCK-aanbevelingen, maakt in 2015 geen aanspraak op de jaarbeloning voor een bewind met problematische schulden. (overgangsregeling)
* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.
BudgetcoachingEenmalig kostenVervolg
Telefonische intake + huisbezoek + volledige inventarisatie € 195,00 Per maand berekenen wij een tarief op maat. Geen enkele cliënt bevindt zich, volgens ons, in dezelfde situatie. Hierdoor zijn wij niet in staat, om vooraf, een urencalculatie en dus een maandbedrag af te geven.
Bestaande tarieven bevatten geen BTW

Aangesloten bij:

logo groot