Werkwijze

Voor al onze diensten geldt dat we een uitgebreid intakegesprek voeren. Aan de hand van een intakeformulier stellen we u, als cliënt, allerhande vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de actuele situatie. Wij kijken hierbij naar alle inkomsten en uitgaven. We brengen betalingsachterstanden in kaart en houden rekening met eventueel aanwezige schulden.

Vervolgens kijken we of er rechten bestaan op aanvullend inkomen en of de hoogte van de beslagen die op uw inkomen liggen correct zijn. We pakken aanwezige betalingsachterstanden / schulden direct aan.
We kunnen verschillende koersen uitstippelen. Samen kiezen we uit de volgende opties:

Deze keuze maken we samen. Eventueel betrekken we andere instanties waar al een hulpvraag ligt of waarvan wij denken dat er een hulpvraag zou moeten liggen. Met vereende krachten kunnen we u namelijk het best helpen.

Aangesloten bij:

logo groot